Dịch vụ Gia công Tài chính Kế toán BPO sẽ giúp bạn thực hiện đúng qui trình và giảm thiểu chi phí.

financial-and-accounting BPO cung cấp và thực hiện mọi yêu cầu theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thực hiện các nghiệp vụ kế toán nhắm nâng cao hiệu quả làm việc, quản lý, giảm thiểu rủi ro và các qui định trong khi vẫn thực hiện các cải tiến liên tục. Bạn sẽ hỏi vì sao chúng tôi có thể quá chắc chắn như vậy:câu trả lời rất đơn giản- chúng tôi chỉ nói về cái chúng tôi làm.

Nhằm cung cấp dịch vụ linh hoạt và dễ dàng thay đổi về mặt số lượng, qui mô, chúng tôi sử dụng hệ thống hoạt động tới người dùng được đính kèm them dịch vụ F&A. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tại 3 vùng địa lý khác nhau được lựa chọn đặc biệt dựa trên những thế mạnh cạnh tranh, phân chia theo các hạng mục về chi phí, khả năng thực hiện, khả năng ngôn ngữ và vùng thời gian. Dựa vào những yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp phù hợp nhất với những nhu cầu outsourcing cảu họ và mang lại cho họ những lợi ích lớn nhất khi đầu tư.

Các chương trình của BPO là một loạt các dịch vụ phức tạp dùng với mục đích đánh giá tổ chức, hoặc chủ động tương tác. Khách hàng có thể outsource toàn bộ hoặc một phần qui chức năng tài chính kế toán. Đội ngũ làm việc đa ngôn ngữ, đa văn hóa của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp chuyên gia trong các vấn đề liên quan đến : luật định, GAAP, ứng dụng kế toán dựa trên nền IFRS với rất nhiều quyền tài phán. BPO cung cấp các chức năng sau cho hoạt động tài chính- kế toán.

Quản lý bảng lương

Đảm bảo các nhân viên được thanh toán đúng số tiền và đúng thời gian qui định là một việc không đơn giản. BPO có thể mang những gánh nặng đó bằng cách hỗ trợ qui trình tính lương cùng với những hỗ trợ cần thiết cho nhân viên không phân biệt mức lương họ nhận được.

Với BPO Việt Nam dịch vụ xử lý bảng lương cho phép đội kế toán của bạn có thể tập trung năng lượng cho những hoạt động kinh doanh quan trọng hơn của công ty.

Báo cáo tài chính

Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính.

Xử lý các giao dịch

 • Tài khoản chi, bao gồm đối chiếu người bán
 • Tài khoản nhận, bao gồm những khoản nhận tiền mặt, xuất hóa đơn và các khoản thu
 • Các khoản chi vì mục đích du lịch và giải trí
 • Chi phí và các khoản chi hàng tồn kho

Quản lý hành chính

 • Quản lý các nhà cung cấp, người bán
 • Quản lý khách hàng

Quản lý sổ cái

 • Nhập dữ liệu vào tạp chí
 • Đóng sổ cái
 • Các khoản đối chiếu tài khoản
 • Kế toán nội bộ
 • Kế toán tài sản cố định

Báo cáo

  • Cân đối thử
  • Báo cáo tài chính hợp nhất
  • Báo cáo theo qui định

Báo cáo quản lý

  • Tích số chênh lệch- thực chi và ngân sách